Reference

Nakon dugogodišnjeg uspešnog poslovanja možemo se pohvaliti referenc-listom koja sadrži veliki broj objekata sa različitim potrebama i zahtevima koje smo uspeli da ispunimo. Ugrađivali smo vrata na objektima najrazličitijih namena. Referenc-lista je svedok dobre saradnje koju danas Block Lock Doors ostvaruje sa velikim brojem kupaca.

U nastavku ćemo Vam prikazati skraćenu listu firmi na čijim objekatima smo ugradili naša vrata.