Vrata poseduju atest o protivpožarnosti Instituta IMS u Beogradu, SRPS U.J1.160, na 90 min. protivpožarnosti.
Takođe, poseduju atest IMS instituta u skladu sa standardima SRPS ISO 140-3: 1997 i SRPS ISO 717-1: 2000 na zvučnu izolaciju od 38 db.

JEDNOKRILNA ENTERIJERSKA SIGURNOSNA VRATA, model BLD PP, PROTIVPOŽARNE OTPORNOSTI T90min
VRATA DOMAĆE PROIZVODNJE, izrada po meri

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

OKVIR VRATA (ŠTOK) :

Okvir vrata je izrađen u obliku rama od 2 komada čeličnih, međusobno termički prekinutih kutijastih profila 60x40mm.
Termički prekid rama je ostvaren ugradnjom trake od protivpožarne ploče debljine 6mmx25mm.
Okvir ima konstrukcioni žljeb u koji je ugrađen elastični samogasivi dihtung otporan na dejstvo vatre.
Po unutrašnjoj površini okvira ugrađena je protivpožarna termo ekspandirajuća traka.

KRILO VRATA :

Krilo vrata izrađeno je u obliku rama od čeličnih, međusobno zavarenih kutijastih profila 50x30mm, sa vertikalnim i horizontalnim ojačanjima. Preko cele površine rama ugrađen je čelični lim debljine 1mm.
Krilo je enterijerski obostrano obloženo ukrasnim pločama. Protivpožarna zaštita krila je obezbeđena ugradnjom protivpožarnih ploča debljine 12,5mm celom površinom krila. U ram krila, između kutijastih profila, ugrađena je kamena mineralna vuna ukupne debljine 50mm.
Na ivice krila vrata je po celom obimu ugrađen čelični obuhvatni profil sa protivpožarnom termoekspandirajućom trakom, a u žljeb obuhvatnog profila i elastični samogasivi dihtung otporan na dejstvo vatre.

OKOV :

Krilo se za okvir vrata spaja preko dve čelične šarke sa aksijalnim kugličnim ležajima.
U blizini šarki nalaze se i tri sigurnosna pasivna trna protiv odizanja vrata.
Brava je sigurnosna sa ključem. Zaključava se sistemom stepenastog zabravljivanja, a svoje kretanja za zabravljivanje prenosi i za dodatno zaključavanje gornjeg i donjeg dela krila na strani brave.
Kompletan okov obezbeđuje zabravljivanje u 10 tačaka.
Kvake i maske za ključaonicu su postavljene na propisom predviđenim visinama.

POVRŠINSKA OBRADA :

Svi metalni delovi su plastificirani u boju po izboru (boja u prahu nanosi se na metal elektrostatičkim putem, a zatim se vrši pečenje na temperaturi polimerizacije). Vrsta, dezen i boja spoljašnjih i unutrašnjih ukrasnih obloga se biraju posebno svaka za sebe.